Nadleśnictwo Nadleśnictwo

Siedziba Nadleśnictwo Włoszakowice
Nadleśnictwo Włoszakowice
65 5370 355
65 5370 679

ul. Wolsztyńska 13E

64-140 Włoszakowice

 

Biuro Nadleśnictwa czynne od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00

 

Bieżący rachunek bankowy  51-1090-1245-0000-0000-2400-9750

 

NIP: 697-001-93-22

Nadleśniczy
Ryszard Łopusiewicz
65 5370 355
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Jędrzejczak
65 5370 355
Główny Księgowy
Maria Kulas
65 5370 355
Sekretarz
Małgorzata Krupa
65 5370 355

Pion Nadleśniczego

Dariusz Kociubiński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 694 491 071
Grażyna Burzyńska-Jędrzejczak
Starszy Specjalista ds. marketingu i BHP
Tel.: 604 597 434
Magdalena Schmidt
Starszy Referent
Tel.: 65 5370 355
Zbigniew Pachura
Specjalista ds. inżynierii leśnej
Tel.: 65 5370 355
Marek Skopiński
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 600 018 916
Mateusz Łazarz
Strażnik Leśny
Tel.: 668 015 562

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Marek Małecki
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 660 450 242
Marek Wąsowicz
Starszy Specjalista ds. edukacji leśnej i ochrony p.poż
Tel.: 694 491 069
Karol Marcinkowski
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 534 379 841
Anna Barycza
Specjalista ds.ochrony i użytkowania lasu
Tel.: 694 491 066
Jolanta Polak
Specjalista ds.gospodarki drewnem
Tel.: 65 5370 355 w.22

Pion Głównego Księgowego

Jolanta Zmuda
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 65 5370 355
Aleksandra Wrotyńska
Starsza Księgowa
Tel.: 65 5370 355
Maria Hatka
Starsza Księgowa
Tel.: 65 5370 355

Pion Sekretarza

Bożena Ratajczak
Sekretariat
Tel.: 65 5370 355